Vår misjon

Evangeliesalen-Berøa har i mange år vært aktive i misjonsarbeidet og vil utføre misjonsbefalingen om å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.

Kenya

Vi har også dette året støttet Grace og Rodah i prosjektet blant fattige kvinner i Kenya.

Israel

Vi kan være svært takknemlige over arbeidet som er utført.

Bolivia

I 2017 har menigheten vært til velsignelse for misjonsarbeidet i Riberalta, Bolivia.

Filipinene

Arbeidet fortsetter og det gleder oss at det er fremgang og positive tilbakemeldinger.