Senterarbeid

Evangeliesenterarbeid

Mange års engasjement

Menigheten Evangeliesalen Berøa har i mange år vært engasjert i å arbeide blant alkoholiserte og stoffmisbrukere. Dette arbeide har båret rike frukter og mange har blitt forvandlet ved troen på Jesus og kommet ut av misbruket.

Faste møter

Menigheten har faste møter hver torsdag kl. 19.00. En torsdag i måneden har vi besøk fra Evangeliesenteret. Møtene er preget av friskhet og av mange herlige vitnemål fra mennesker som har opplevd frigjørelse fra alkohol og stoff.

Levende fellesskap

I menigheten finner de som blir frelst et rikt fellesskap, kjærlighet og omsorg slik at en kan utvikle seg som en kristen i en vond og vanskelig verden. Menighetsfellesskapet er nødvendig og Guds ord vitner om dette:

Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Heb 10:24-25

Vi henviser til Evangeliesenterets egen nettside:
http://www.evangeliesenteret.no/