Program

DagDatoTidHendelse
Torsdag07.des1800Evangeliesenteret \ Anne E. Tusvik
Søndag 10.des1700Vi synges jula inn. Menighetens sang og musikk-krefter deltar. Andakt ved Fred Vidar Tveter
Søndag17.des1100Jon Brammer \ Raymond Smenes \ Sang og musikk
Misjonsoffer \ Kirkekaffe
2.juledag26.des1100Ernst Knudsen \ Aud Årnes \ Unni og Raymond Smenes
1. nyttårsdag01.jan1800Finn Røine \ Fred Vidar Tveter \ Knut Tusvik
Søndag07.jan1100Jon Brammer \ Per Arild Skaanes \ Jan Gunvald Losoa
Tirsdag09.jan1200Formiddagstreff *
Onsdag10.jan1200Bønnemøte *
Torsdag11.jan1800Bibeltime ved Finn Røine \ Unni Smenes
Søndag14.jan1100Fred Vidar Tveter \ Jon Brammer

Israelsmøter 2023

Leif Jakobsen taler.

Fredag 13.10 kl.18.00

Sang og musikk: Fred Vidar Tveter.

Finn Røine taler

Fredag 10.11. kl.18.00
Sang ved Unni og Raymond Smenes.