PROGRAM

 

Møteplan for oktober 2020.

DagDatoTidHendelse
Torsdag24.sep1900Finn Røine \ Jon Brammer \ Mixas \ Kafèen er ikke åpen
Søndag27.sep1100Finn Røine \ Jon Brammer \ Menighetsmusikken \ Nattverd
Onsdag30.sep1200Bønnemøte *
Torsdag01.okt1900Vi lovsynger sammen med Evangeliesenteret \ Kafèen er ikke åpen
Søndag04.okt1100Jon Brammer \ Aud Årnes \ Rune Kjell Larsen
Onsdag07.okt1200Bønnemøte *
Torsdag08.okt1900Allan Nilson m/team fra Porsgrunn Evangeliesenter \ Anne Tusvik \
Kafèen er ikke åpen
Fredag09.okt1800Israelsmøte. Jarle Sortland taler. Det blir ikke servering etter møte.
Møte bllir avholdt under forutsetn. av at det ikke blir endringer i
myndighetenes anbef. ang. koronatiltak.
Søndag11.okt1100Finn Røine \ Anne Tusvik \ Annebrit Holtskog
Tirsdag13.okt1200Formiddagstreff *
Onsdag14.okt1200Bønnemøte *
Torsdag15.okt1900Finn Røine \ Knut Tusvik\ Mixas \ Kafèen er ikke åpen
Søndag18.okt1100Ernst Knudsen \ Knut Tusvik \ Unni og Raymond Smenes
Misjonsoffer \ Kirkekaffe
Tirsdag20.okt1200Bønn og faste *
1600Bønn og faste *
Onsdag21.okt1200Bønn og faste *
1600Bønn og faste *
Torsdag22.okt1600Bønn og faste *
1900Vi lovsynger sammen md Evangeliesenteret \ Kafèen er ikke åpen
Fredag23.okt1200Bønn og faste *
Søndag25.okt1100Finn Røine \ Ernst Knudsen\ Menighetsmusikken \ Nattverd
Onsdag28.okt1200Bønnemøte
Torsdag29.okt1900Svein Olav Holst \ Ernst Knudsen \ Mixas

* Møtene er i underetasjen. Inngang gjennom porten til venstre for hovedinngangen.
Bønnerommet er åpent for bønn: Søndag kl. 10.30 og torsdag kl. 18.30

 

Berøamagasinet på Kanal 10 Norge.    Fra sept. blir programmet sendt på søndag kl. 17.00 med reprise mandag kl. 11.00.

     

 

ISRAEL-MØTER I EVANGELIESALEN BERØA, OSLO
 

Andre fredag i måneden har Hjerte for Israel (Pinsebevegelsens arbeid i Israel) offentlige møter i Evangeliesalen-Berøa. Kjente forkynnere taler på møtene. Gjennomgangstema er Israel og endetiden .

Disse møtene blir vist på kanal 10 Norge på søndager kl. 17.00. Reprise mandag formiddag kl. 11.00.

 

Årets talere høsten 2020

09.10.20  kl.18.00

Jarle Sortland er dagens taler.

Det blir ikke servering etter møte.

Møte blir avholdt under forutsetning av at det ikke blir endringer i myndighetenes anbefalinger ang. koronatiltak.

13.11.20  kl.18.00

Terje Berg er dagens taler.

11.12.20  kl.18.00                                                  

                                                                                                                          

 

Charles Hansen er dagens taler.