MÅNEDENS ARRANGEMENT

ÅRSFEST 8.MARS KL.17.00

FINN RØINE OG JON BRAMMER

  MENIGHETSMUSIKKEN DELTAR

VELKOMMEN