Vår historie

Evangeliesalen og Berøa blir en menighet                                                                                                             

I 2001 ble Evangeliesalen og Berøa sammensluttet til en menighet under navnet Evangeliesalen Berøa. Ludvig Karlsen og Thorstein Grotbæk ble valgt til menighetens forstandere.