Ledelsen

Vi er 2 konservative menigheter  som ble slått sammen til en menighet under navnet Evangeliesalen Berøa i 2001 . Menigeten ligger på Grunerløkka.

Finn Røine

- Forstander -

Født i 1946 på Ringerike
Gift med Reidun
Med i Evangeliesalen – Berøa fra 2009

Jon Brammer

- Medforstander -

Født i 1952 i Oppegård
Gift med Elisabeth
Med i Berøa fra 1970

Knut Tusvik

- Eldsteråd -

Født i 1954 i sykkylven
Gift med Anne
Med i Evangeliesalen Berøa fra 2002

Per Arild Skaanes

- Eldsteråd -

Født i 1947 i Levanger
Gift med Aud
Med i Evangeliesalen fra 1978

Ernst Knudsen

- Eldsteråd -

Født i 1946 i Botn i Ofoten
Gift med Gunnveig
Med i Evangeliesalen fra 1996

Raymond Smenes

- Eldsteråd -

Født i 1960 i Kristainsund
Gift med Unni
Med i Evangeliesalen fra 2008

Adresser

Evangeliesalen Berøa kontorer:
Nordregt. 18 B, Oslo
Oslo Evangeliesalen Berøa møtelokale:
Nordregt. 18 B, Oslo
Postadresse: 
Postboks 179. Sentrum, 0102 Oslo

Ledelsen

Forstander:
Finn Røine
Medforstander:
Jon Brammer
Eldsterådet:
Knut Tusvik
Per Arild Skaanes
Ernst Knudsen 

Raymond Smenes