Menighetens ledelse

Forstander:                                             Finn Røine

Medforstander:                                      Jon Brammer

Eldsterådet:                                            Knut Tusvik
–                                                               Per Arild Skaanes
–                                                               Ernst Knudsen

Adresser:

Evangeliesalen Berøa kontorer:                Nordregt. 18 B,
Oslo Evangeliesalen Berøa møtelokale:   Nordregt. 18 B, Oslo
Postadresse:                                                 Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo

E-post adresser:      post@pmeb.no
–                                 jon@pmeb.no

Finn Røine

Finn Røine

Forstander

Født i 1946 på Ringerike

Gift med Reidun

Med  i Evangeliesalen – Berøa fra 2009

Jon Brammer

Jon Brammer

Medforstander

Født i 1952 i Oppegård

Gift med Elisabeth

Med i Berøa fra 1970

Knut Tusvik

Knut Tusvik

Eldsteråd

Født i 1954 i sykkylven

Gift med Anne

Med i Evangeliesalen Berøa fra 2002

Ernst Knudsen

Ernst Knudsen

Eldsteråd

Født i 1946 i Botn i Ofoten

Gift med Gunnveig

Med i Evangeliesalen fra 1996

Per Arild Skaanes

Per Arild Skaanes

Eldsteråd

Født i 1947 i Levanger

Gift med Aud

Med i Evangeliesalen fra 1978