Ledelsen

Jon Brammer

Administrativ leder / Forstander

Født i 1952 i Oppegård
Gift med Elisabeth
Med i Berøa fra 1970

Fred Vidar Tveter

Sang-evangelist/ Fast forkynner.

Født i 1967 i Sarpsborg
Gift med Mary
Med i Evangeliesalen Berøa fra 2023

Finn Røine

Født i 1946 på Ringerike
Gift med Reidun
Med i Evangeliesalen Berøa fra 2009

Knut Tusvik

Født i 1954 i Sykkylven
Gift med Anne
Med i Evangeliesalen Berøa fra 2002

Per Arild Skaanes

Født i 1947 i Levanger
Gift med Aud
Med i Evangeliesalen fra 1978

Raymond Smenes

Født i 1960 i Kristiansund
Gift med Unni
Med i Evangeliesalen Berøa fra 2008

Unni Henriksen Smenes

Født i 1953 i Sandnessjøen
Gift med Raymond
Med i Evangeliesalen Berøa fra 2004

Bjørg Snefrid Fjell

Født i 1938 i Oslo

Med i Berøa fra 1996

Anne Elisabeth Tusvik

Født i 1957 i Isfjorden
Gift med Knut
Med i Evangeliesalen Berøa fra 2002

Adresser

Evangeliesalen Berøa kontorer:
Nordregt. 18 B, Oslo
Oslo Evangeliesalen Berøa møtelokale:
Nordregt. 18 B, Oslo
Postadresse: 
Postboks 179. Sentrum, 0102 Oslo

Ledelsen

Administrativ leder \ Forstander
Jon Brammer
Eldsteråd \ Styret
Finn Røine
Per Arild Skaanes                                                 
Knut Tusvik                                             
Raymond Smenes                                                Unni Henriksen Smenes
Bjørg Snefrid Fjell                              ‘
Anne Elisabeth Tusvik