Vårt program for Israel-møter i Evangeliesalen Berøa – Oslo

Bibelstoff

Men Gud hadde en plan om å frelse oss. Han ville sende Jesus, sin enbårne Sønn til verden. Jesus som var ett med Gud ble menneske og gav sitt liv på korset for at mennesket skulle kunne tro og ta imot ham og bli frelst.

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3:16

Jesus døde virkelig for dine synder. Hans blod kan rense deg fra all synd og bevare deg gjennom livet. Men hva må du gjøre? Du må ta imot denne gaven i det du vender deg bort fra din synd og til Gud med bønn om tilgivelse – for Jesu skyld. Bibelen sier:

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Johannes 1:12-13

Gud har gjennom Bibelen vist hvem han er. Uten denne åpenbaring ville vi ikke funnet veien tilbake til Gud. Bibelen er inspirert av Den Hellige Ånd og vi kan derfor stole helt og fullt på Guds ord.

Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 1for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:16-17

Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. 2Pet 1:19-21

Alle som hører dette budskapet forkynt, kan tro på det og vende seg bort fra synden til Gud og få sin synd forlatt. Dette er frelsen som alle mennesker trenger. Guds ord er som et lys som skinner på et mørkt sted.

«Vi tror at Bibelen er Guds ord, inspirert og gitt oss av Den Hellige Ånd og derfor er ufeilbarlig.»