Kenya

Kenya

Gud velsigner kenyanske kvinner

Tuiunane-prosjektet er blitt drevet siden 2005, hvor målsettingen generelt er å nå ut til kvinnene i vår organisasjon, FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya).
Hensikten med prosjektet er å hjelpe fattige kvinner så de kan få egen inntekt for å hjelpe familiene sine. Ved utgangen av juni i år (2012) hadde prosjektet lykkes i å etablere mer enn 800 kvinnegrupper, 25.000 Tuiunane – medlemmer fordelt på Kenyas mange distrikter.

Gjennom arbeidet har tusenvis av kenyanske kvinner funnet verdighet, og mulighet til å hjelpe sin familiemed både mat og skolegang for sine barn. Tusen takk for all støtte fra dere, både finansielt og i bønn, Gud velsigne dere alle.

Et grasrotsarbeide med muligheter:

Behov for slike engasjement
– Gjennom prosjektet får menighetene mulighet til å få et diakonalt stempel i omverdenen, sier Roy Mersland. Han har kommet til Kenya som innleid konsulent for PYM for å evaluere prosjektet «Tuiunane» som blir iverksatt gjennom FPFK. Til daglig jobber han som professor ved Universitetet i Agder i Kristiansand. Han har doktorgrad i Internasjonal ledelse, med forskningsområde «banktjenester for fattige . mennesker i u-land». Det handler om hvordan man best legger til rette for at fattige mennesker skal få tilgang på sparing, lån forsikring til betalingssystemer
PYMs utsendte konsulent, Roy Mersland, er imponert over utviklingen i Tuinuane-prosjektet.

Selvstyrte grupper
Mersland er imponert over utviklingen i «Tuinuane».
– Du har tidligere uttalt deg om at du ser på «Tuinuane» som en suksess, hva er det som gjør at akkurat dette prosjektet er et vellykket engasjement?
– Jeg liker Tuiunane veldig godt av flere grunner. Personene som driver prosjektet er dedikerte, og brenner for at kvinnene i FPFK, og Kenya generelt skal få det bedre. Gruppene er selvstyrte og slik sett demokratiutviklende, og medlemmene motiverer hverandre til å spare. Det styrker kapitalen deres og er godt for selvtilliten. Jeg setter også pris på at gruppene legger til rette for å utvikle medlemmenes sosiale kapital, dvs. deres vennskap, nettverk og kunnskap om hvordan klare seg best mulig i en utfordrende hverdag, sier Roy Mersland.

Målsetninger
– Noen vil kanskje mene at de savner den «åndelige» siden i dette, har du noe formening om det?
– Det er jeg helt uenig i. Vi må slutte å dele hverdagen vår inn i en åndelig bit og en menneskelig bit. Alt henger sammen, og det kombinerer Tuinuane veldig godt. Jeg vil heller si tvert imot. Med hjelp av Tuinuane får medlemmene og kirken en større forståelse for at også hverdagslivet vårt bryr Gud seg om.

Kirketilhørighet
Mersland understreker at intensjonen for prosjektet er at folket skal få en bedre hverdag.
– Målsetningene er at medlemmer av Tuinuane får hjelp til å takle hverdagen sin bedre. Sparepengene gir mulighet for å investere, lånene gir mulighet for å dekke behov som dukker opp, for eksempel å sende barna på skolen. Den sosial sammenkomsten gir mulighet til å styrke selvtilliten og å få nye venner, sier han.
– Kirketilhørigheten gjør også at gruppene blir et kristent fellesskap både for de mer aktive kristne og de mindre aktive kristne.
– Ellers er det en målsetning at Tuinuane skal spre seg utover hele Kenya. Drømmen min er at Tuinuane skal få over 100 tusen medlemmer i løpet av de neste 5 årene, hevder Mersland.
– PYM viser stort mot med å støtte Tuinuane. Jeg er imponert over villigheten til å satse på et slikt nybrottsprosjekt. All forskning viser at prosjekter som Tuinuane kan hjelpe folk til en bedre hverdag, men det krever likevel mot for å satse på den måten FPFK og PYM har gjort. Nå håper jeg at PYM også vil bringe konseptet Tuinuane til andre land. Behovene er store for grasrotengasjement som dette, avslutter Roy Mersland.

En etterspurt undervisning

Hele 60 % av de voksne kvinnene i Kenya kan ikke lese og skrive. Organisasjonen Free Pentecostal Fellowship in Kenya, med støtte fra norske pinsemenigheter og Digni/Norad, har hatt et opplæringsprosjekt gående siden 1999. Flere tusen kvinner har altså lært seg å lese og skrive. Fortsatt drives det undervisning rundt på landsbygda og byene, og etterspørselen er stor fra lokalsamfunnene. KOM OG HJELP OSS! Ja, hjelp en kvinne i Afrika og du har hjulpet hele familien.

Gunnveig Knudsen sammen med Rhoda og Grace i Kenya

Gode medarbeidere
Grace og Rodah har arbeidet sammen med Gunnveig Knudsen helt fra starten og de har nå ansvaret for hele opplæringsprosjektet. Etter hvert så de at kvinnene trengte noe mer enn bare lese- og skriveferdigheter. De trengte hjelp til å tjene sine egne penger, slik at de kunne være i stand til å sende barna på skolen, og kjøpe mat og klær til dem. Her kommer Mikroprosjektet inn! Kvinnene i Afrika har lang erfaring i å hjelpe hverandre, og nå skal de få opplæring i å drive sin egen lille forretning. Kenya er et land med stor religiøs frihet. Kristendommen vinner terreng av tusener av kenyanere og andre har vendt om til troen på Herren Jesus Kristus. Be for vekkelsen i landet og for fred og forsoning mellom de mange stammer i Kenya.

En sparegruppe blant masaai-kvinner i Kenya

Tuinuane-prosjektet
Tuiunane-prosjektet er blitt drevet siden 2005, hvor målsettingen generelt er å nå ut til kvinnene i vår organisasjon, FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya). Hensikten med prosjektet er å hjelpe fattige kvinner så de kan få egen inntekt for å hjelpe familiene sine. Ved utgangen av juni i år (2012) hadde prosjektet lykkes i å etablere mer enn 800 kvinnegrupper, 25.000 Tuiunane – medlemmer fordelt på Kenyas mange distrikter. Gjennom arbeidet har tusenvis av kenyanske kvinner funnet verdighet, og mulighet til å hjelpe sin familie med både mat og skolegang for sine barn.

RAPPORT FRA TUINUANE-PROSJEKTET

Januar 2015

Vi hilder dere alle i Jesu Kristi navn, vår Herre og frelser. Vi håper dere har det bra i Herren og vet at hans nåde er nok for oss og dere i alt vårt liv. Vi har det også bra og lever vell sammen med våre familier og slik kan gjøre vårt arbeide godt.

Vi gleder oss over at menigheten her fortsetter å identifisere og finne områder og muligheter hvor vi kan tre inn med støtte og på den måten går fremover og oppleve både åndelig og tallmessig vekst for våre Tuinuane kvinnegrupper.

I 2014 hadde vi det privilegium at vi kunne få arbeide sammen med andre kvinner og fortsette med å styrke Tuinuane-prosjektet ved trening og sparing. På denne måten berørte vi både familiene og deres helseproblemer. Når vi hadde treningsøkter og likeså regulære gruppemøter fikk vi høre mange vitnesbyrd om store seire. Disse møtene starter alltid med Guds ord og bønn og vi har sett hvordan gruppene vokser åndelig noe som igjen bringer styrke til de lokale menighetene. De opplever at flere nye mennesker kommer til t ro på Jesus Kristus. I løpet av året 2014 har vi sett hvordan gruppene har multiplisert seg noe som har skapt øket interesse for Tuinuane-prosjektet i de forskjellige nærmiljøene.

Vi ønsker å vise vår takknemlighet for deres utrettelige anstrengelser for å støtte det gode verk i Kenya. Dette arbeidet forvandler menneskers liv og vi håper at det vil fortsette inn i fremtiden.

Må Herren velsigne dere for den gode gjerning dere gjør.

Deres trofaste
Rodah og Grace

Arbeidet i Kenya trenger din støtte. Klikk her