Historisk oversikt Evangeliesalen.

Menighetens grunnleggere: Oscar og Jenny Halvorsen. Oscar Halvorsen ble født på Nøtterøy 31. oktober 1876. Han vokste opp i et troende hjem. Da han var 21 år reiste han til Amerika, der begynte han å gå på møter og ble frelst. Gud kalte han til forkynnergjerningen, og i 1906 gikk han ut i fulltidtjeneste. I 1906 skjedde det mye på den åndelige fronten i USA. En vekkelse brøt ut i Los Angeles med en mektig åndsutgydelse, med tunger som tegn. Denne vekkelsen spredte seg over store deler av Amerika, og nådde også østskysten hvor Oscar Halvorsen virket. Det resulterte i bønn og faste, og i januar 1907 fikk også han oppleve denne åndelige velsignelse. Denne opplevelsen ble av stor betydning for han personlige liv og forkynnertjeneste.

1 1909 kalte Gud han til å virke i Norge. Han var da gift og hadde en datter. De bosatte seg i Tønsberg. Året etter døde hans hustru. I denne tiden virket Halvorsen på sitt hjemsted, Nøtterøy, og i Telemark. Han reiste også til Sverige, Danmark og Nord- Tyskland.

I Porsgrunn virket han i to år. Her møtte han Jenny Bergby, som senere ble hans hustru og gode medhjelper. De giftet seg i 1915.

Jenny Halvorsen ble født i Varteig i Østfold 26.oktover i 1984. Som 14 åring flyttet familien til Porsgrunn. Året etter ble hun frelst og begynte som soldat i Frelsesarmeen.  Noen år senere gikk det en vekkelse over Porsgrunn og Jenny ble troende døpt.

Oppstart av menighet og arbeid blant byens utslåtte i Kristiania. I 1916 startet Oscar og Jenny Halvorsen opp med møter i Seilduksgata 24. Menigheten startet med matservering til hjemløse. I løpet av vinteren ble omkring 1600 hjemløse og fattige servert mat. Mange ble frelst, døpt og tillagt menigheten.

Fra sommeren 1917 ble møtene holdt i et stort telt som rommet 1500 mennesker. Vekkelsen tiltok, og det var få lokaler til leie. Løsningen ble å holde møtene i teltet på sommerstid, og leie lokaler om vinteren.

Pinsemenighet. Høsten 1926 ble menigheten tilknyttet Den norske Pinsebevegelsen. Det ble valgt eldste og tjenere, og medlemmer ble innskrevet i menighetsprotokoll. Grunnen til at dette ikke var gjort før, var at Oscar Halvorsen hadde fått sin åndelige oppdragelse blant De Frie venner i Brooklyn.

Vekkelsen fortsette med en mektig åndsutgydelse i 1927. I løpet av ett år ble 200 frelst og tillagt menigheten.                                                                                                                                                                            

Menigheten flytter inn i Nordregate 18 b på Grunerløkka. 17.mai 1929 kunne menigheten innvie sitt eget lokale i Nordregate 18b. Eiendommen hadde inntil da vært kino med navnet «Regina teater».

Misjonsarbeid. Helt fra menighetens første år var det viktig for menigheten og støtte misjonærer som kom på besøk. Før 1920 ble Morten Hageli antatt som menighetens misjonær og reiste ut til Kina. Etter hvert fikk flere av menighetens medlemmer misjonskall, og flere ble antatt som menighetens utsendinger til misjonsmarken. I menigheten ble det dannet flere grupper som støttet misjonærene med offer og forbønn. Menigheten har støttet misjonsarbeid i India, Sør Afrika. Tanzania, Kongo, Kenya og Argentina. Evangeliesalen gikk også inn i et samarbeid med Berøa og støttet arbeid i Israel.

Flere evangelister og evangelistsøstre ble sendt ut fra menigheten, og hadde sitt virke over hele Norge. Vekkelser brøt ut flere steder og Gud virket med og stadfestet

Sang og musikkliv.  Menigheten hadde et rikt sang og musikkliv. På slutten av 30 årene ble det startet Sangkor, Fredagsmusikk og Onsdagsmusikk, senere Bekkelimusikken, Ungdomsmusikk, Brødremusikk og på 70 tallet Evangeliesalens Hornmusikk. I 1979 slo Fredags og Onsdags musikken seg sammen til: Menighetsmusikken. Ungdomsmusikken tok i 1990 navnet Kyriakos. Menigheten har også vært velsignet med mange flotte solister.

Barn og ungdomsarbeid Høsten 1924 ble det startet opp søndagsskolearbeid blant barna. Det var da om lag 20 barn. Barnearbeidet vokste seg stort, og i 1941 hadde søndagsskolen 120 barn som møttes jevnlig.  Det ble også dannet barn og ungdoms- musikk. På 60 tallet leide menigheten buss, og de hentet barn fra Rødtvet og Veitvet til søndagsskolen. Bussen ble kjøpt i 1972, og ruten ble da utvidet til også å hente barn fra Lille Langerud og Tveita.  Annet arbeid som kan nevnes er: De unges misjon som i 1972 ble til «Junioren». På disse møtene kunne det være 60-70 tilstede, flere gav sine liv til Gud. I flere år ble det arrangert Oven-leir. På leirene kunne det være opptil 70 barn fra Evangeliesalen. Royal Ranger startet opp i 1993 for å ta vare på de eldste barna.

Menighetsblad, radio og TV arbeid I 1938 kom menighetens første menighetsblad ut.

Fra 1982 -1988 ble det sendt radioprogrammer på nærradioen fra Evangeliesalen.

Fra 1990 – 1996 ble det også sendt TV-programmer på lokal TV

Fellesmøter på Ringen Kino og teltmøter ved Munch Museet Sommeren 1990 holdt menighetene, Evangeliesalen og Saron fellesmøter med Tv-overføringer fra Ringen kino. Møtene var gått besøkt, og mange søkte frelse. Sommeren 1992 hadde vi igjen fellesmøter, denne gangen også sammen med Filadelfia Salem.

Forstandere i menigheten  Etter Oscar Halvorsen ble Henry Sjølund forstander, deretter fulgte Ingolf Kolshus, Knut Petersen, Olaf Deila, Thoralf Gilbrant, Einar Nymoen, Ivar Trandum, Per Ruud og Thorstein Grotbæk.

Evangeliesalen og Berøa blir en menighet I 2001 ble Evangeliesalen og Berøa sammensluttet til en menighet under navnet Evangeliesalen Berøa. Ludvig Karlsen og Thorstein Grotbæk ble valgt til menighetens forstandere.